Chris Stapleton announces multiple new tour dates – WBKO

11 — Tampa, Florida — …

Do you trust this headline?

You already voted!

In